за Христос

И, ето, дойде един човек на име Яир, който беше началник на синагогата, и падна пред нозете на Исус и Му се молеше да влезе в къщата му,

Слушай Лука 8:41
Лука 8:41

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 8:41

Исус отново пресича Галилейско море и слиза на западния му бряг. Там Го чака друга тълпа от хора. Един от особено нетърпеливите да Видят Исус е Яир, началник на синагогата, чиято дванадесетгодишна дъщеря лежи на смъртно легло. Той пада пред Исус и настоятелно Му се моли да тръгне бързо към дома му, но тълпата продължава да Го притиска и да Му пречи да върви.

Други преводи на Лука 8:41:

Точно тогава дойде един човек на име Яир, който беше началник на местната синагога. Той падна в краката на Исус и го помоли да отиде в къщата му,
/Съвременен превод 2004/
И ето, дойде един човек на име Яир, който беше началник на синагогата, и като падна пред краката на Иисус, Му се молеше да влезе в къщата му;
/Верен 2002/
И ето, дойде един човек на име Яир, който беше началник на синагогата, и падна пред краката на Исус и Му се молеше да влезе в къщата му,
/Библейско общество 2000/
И, ето, дойде един човек на име Яир, който беше началник на синагогата, и падна пред Исусовите нозе и Му се молеше да влезе в къщата му;
/Протестантски 1940/
И ето, дойде един човек, на име Иаир, който беше началник на синагогата, и, като падна пред нозете на Иисуса, молеше Го да отиде дома му,
/Православен/
И, ето, дойде един человек, на име Яир, (и той бе началник на съборището,) и падна на нозете Исусови, та му се молеше да влезе в дома му;
/Цариградски/
And, behold, there came a man named Jairus, and he was a ruler of the synagogue: and he fell down at Jesus' feet, and besought him that he would come into his house:
/KJV/