за Христос

Излекуването на обладания от бесове
(Мат. 8:28-34; Марк 5:1-20)

И пристигнаха в Герасинската страна, която е срещу Галилея.

Слушай Лука 8:26
Лука 8:26

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 8:26

Когато Исус и учениците Му стигат на брега, те се озовават в гадаринската земя. Там те срещат един човек, който е обзет от бесове. В Евангелието от Матей се говори за двама мъже, обзети от бесове, докато Марко и Лука споменават само един. Тези противоречия могат да се обяснят или с наличието на два подобни случая, или с по-пълното описание на един и същ случай от единия автор в сравнение с другите двама. В случая бесовете карат човека да си съблича дрехите, да бяга от хората и да живее в гробищата.

Други преводи на Лука 8:26: