за Христос

И блажен е онзи, който не се съблазни в Мене.

Слушай Лука 7:23
Лука 7:23

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 7:23

Исус отговаря на Йоан, като му напомня, че чудесата, които Той извършва, са същите чудеса, които са предречени за Месията от пророците ( Исая 35 Исая 5 Исая 6 Исая 61:1). Накрая Исус добавя следното: „И блажен е оня, който не се съблазни в Мене.“ Освен като упрек към Йоан за това, че се е усъмнил в Него заради неуспеха Му да поеме управлението на властта в Свои ръце и да направи това, което хората очакват от Него; тези думи могат да се изтълкуват и като опит на Исус да помогне на Йоан и да вдъхне сила на неговата вяра.

По този въпрос Муър казва така:

„Не познавам по-големи изпитания за вярата от тези, в които Исус ни дава още по-големи свидетелства за Своята сила, без да я използва... Човек трябва да мобилизира цялата си добра воля, за да може да не възроптае срещу отговора, който ще му донесат пратениците: „Да, Той илш цялата власт и е точно Този, за Когото ти Го лшс-лиш, но не каза нито дума за освобождението ти от затвора...“ Вярата ти е укрепена, но обяснение няма и вратите на затвора остават все така здраво заклЬчени. И тогава чуваш думите: „И блажен е оня, който не се съблазни в Мене.“ Това е всичко!“

Други преводи на Лука 7:23: