за Христос

Тогава Исус им каза: Питам ви: Какво е позволено да прави човек в събота - добро ли да прави или зло, да спаси ли живот или да погуби?

Слушай Лука 6:9
Лука 6:9

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 6:9

След това Исус се обръща към Своите критици с въпрос, дали е позволено в събота да се прави добро, или да се прави зло. Ако те бяха отговорили правилно, трябваше да кажат, че в събота е разрешено да се прави добро и че е забранено да се прави зло. Но ако е позволено да се прави добро, то тогава Исус прави добро, като изцелява човека. А ако в събота не е позволено да се прави зло, то тогава те нарушават закона за съботата, като кроят планове да убият Господ Исус.

Други преводи на Лука 6:9:

Тогава Исус се обърна към тях: Питам ви, какво изисква законът да се прави в събота добро или зло? Да се спасява живот или да се погубва?
/Съвременен превод 2004/
Тогава Иисус им каза: Питам ви: какво е позволено да прави човек в събота: добро ли да прави, или зло; да спаси ли живот, или да погуби?
/Верен 2002/
Тогава Исус им каза: Питам ви: Какво е позволено да прави човек в събота - добро ли да прави или зло, да спаси ли живот или да погуби?
/Библейско общество 2000/
Тогава им рече Исус: Питам ви: Какво е позволено да прави човек в събота? добро ли да прави или зло? да спаси ли живот, или да погуби?
/Протестантски 1940/
Тогава Иисус им рече: ще ви попитам: какво е позволено да прави човек в събота: добро ли, или зло? Да спаси ли една душа, или да погуби? Те мълчаха.
/Православен/
Тогаз им рече Исус: Ще ви попитам нещо: Що требва да прави некой в събота? добро ли или зло да прави? да спаси ли душа, или да погуби?
/Цариградски/
Then said Jesus unto them, I will ask you one thing; Is it lawful on the sabbath days to do good, or to do evil? to save life, or to destroy it?
/KJV/