за Христос

Но Той знаеше мислите им и каза на човека с изсъхналата ръка: Стани и се изправи на средата. И той стана и се изправи.

Слушай Лука 6:8
Лука 6:8

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 6:8

Второто събитие, което отново става в събота, е едно чудотворно изцеление. Книжниците и фарисеите вървят злобно по петите на Исус, за да видят дали Той ще излекува един човек с изсъхнала ръка в съботния ден. От опит и от това, което знаят за Него, те имат основателни причини, за да вярват, че ще го направи. И Господ не ги разочарова. Отначало Той помолва човека да застане в средата на Синагогата. Вследствие на това вниманието на всички е привлечено към чудото, което скоро ще последва.

Други преводи на Лука 6:8:

Исус обаче знаеше мислите им и каза на човека с изсъхналата ръка: Изправи се и застани пред всички! Човекът се изправи и застана там.
/Съвременен превод 2004/
Но Той знаеше мислите им и каза на човека с изсъхналата ръка: Стани и се изправи на средата. И той стана и се изправи.
/Верен 2002/
Но Той знаеше мислите им и каза на човека с парализираната ръка: Стани и се изправи на средата. И той стана и се изправи.
/Библейско общество 2000/
Но Той знаеше помислите им, и каза на човека с изсъхналата ръка: Стани и се изправи насред. И той стана и се изправи.
/Протестантски 1940/
Но Той знаеше помислите им и рече на човека с изсъхналата ръка: стани и се изправи насред. И той стана и се изправи.
/Православен/
Но той знаеше помислите им, и рече на человека със сухата ръка: Стани та се изправи на сред. И той стана и се изправи.
/Цариградски/
But he knew their thoughts, and said to the man which had the withered hand, Rise up, and stand forth in the midst. And he arose and stood forth.
/KJV/