за Христос

И книжниците и фарисеите Го наблюдаваха дали в събота ще го изцели, за да могат да Го обвинят.

Слушай Лука 6:7
Лука 6:7

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 6:7

Второто събитие, което отново става в събота, е едно чудотворно изцеление. Книжниците и фарисеите вървят злобно по петите на Исус, за да видят дали Той ще излекува един човек с изсъхнала ръка в съботния ден. От опит и от това, което знаят за Него, те имат основателни причини, за да вярват, че ще го направи. И Господ не ги разочарова. Отначало Той помолва човека да застане в средата на Синагогата. Вследствие на това вниманието на всички е привлечено към чудото, което скоро ще последва.

Други преводи на Лука 6:7: