за Христос

Изцеляването на човека с изсъхналата ръка
(Мат. 12:9-14; Марк 3:1-6)

И в друга събота влезе в синагогата и поучаваше; и там имаше един човек, чиято дясна ръка беше изсъхнала.

Слушай Лука 6:6
Лука 6:6

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 6:6

Второто събитие, което отново става в събота, е едно чудотворно изцеление. Книжниците и фарисеите вървят злобно по петите на Исус, за да видят дали Той ще излекува един човек с изсъхнала ръка в съботния ден. От опит и от това, което знаят за Него, те имат основателни причини, за да вярват, че ще го направи. И Господ не ги разочарова. Отначало Той помолва човека да застане в средата на Синагогата. Вследствие на това вниманието на всички е привлечено към чудото, което скоро ще последва.

Други преводи на Лука 6:6:

Веднъж, пак в събота, Исус отиде в синагогата да поучава. Там имаше един човек с изсъхнала дясна ръка.
/Съвременен превод 2004/
А в друга събота влезе в синагогата и поучаваше. И там имаше един човек, чиято дясна ръка беше изсъхнала.
/Верен 2002/
И в друга събота влезе в синагогата и поучаваше; и там имаше един човек, чиято дясна ръка беше парализирана.
/Библейско общество 2000/
И в друга събота влезе в синагогата и поучаваше; и там имаше един човек, чиято дясна ръка бе изсъхнала.
/Протестантски 1940/
Случи Му се и в друга събота да влезе в синагогата и да поучава. Там имаше един човек, комуто дясната ръка бе изсъхнала.
/Православен/
И пак в друга събота влезе в съборището, и поучаваше; и имаше там некой си человек, комуто десната ръка бе суха.
/Цариградски/
And it came to pass also on another sabbath, that he entered into the synagogue and taught: and there was a man whose right hand was withered.
/KJV/