за Христос

А който слуша и не изпълнява, прилича на човек, който е построил къща на земята, без основа, върху която се устреми реката и тя начаса рухна; и срутването на онази къща беше голямо.

Слушай Лука 6:49
Лука 6:49

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 6:49

За да подчертае още по-силно важността на тази истина, Господ

разказва една история за двама строители. Обикновено значението на тази случка се свързва с евангелието: казва се, че разумният човек е онзи, който вярва в Христос и се спасява, а глупавият - който отхвърля Христос и загива. Това тълкуване, разбира се, е съвсем правилно. Но ако разгледаме притчата в светлината на контекста, ще видим, че тя съдържа един още по-дълбок смисъл.

Разумният човек е този, който идва при Христос (спасението), чува Неговите заповеди (учението) и ги изпълнява (послушанието). Той строи своя живот върху онези християнски принципи за ученичеството, за които става въпрос в тази глава. Това е единственият правилен път, който трябва да следваме, когато строим нашия живот. Тогава няма да има бури и наводнения, които да могат да помръднат къщата на нашия живот, защото тя е построена върху една непоклатима канара - Христос и Неговото учение.

Глупавият човек е онзи, който чува (наставленията), но не следва заповедите на Христос (проявява непослушание) и строи своя живот върху основа, която той смята за най-добра, като следва плътските принципи на този свят. Но когато забушуват бурите на живота, неговата къща рухва, защото е „без основа“, и бурята я помита. Душата на този човек може да бъде спасена, но животът му е загубен.

В земния си живот мъдрият човек е беден, гладен, тъжен и преследван заради Човешкия Син. Светът обикновено го смята за безумен, но Исус казва, че е разумен.

Глупавият човек е богат, земният Щ живот е пълен с разкош и празненства и славата му е голяма. Светът го смята за разумен, но Исус казва, че е безумен.

Други преводи на Лука 6:49:

А този, който чува думите ми, но не се подчинява, прилича на човека, който построил къща направо върху земята, без основи. Когато реката я връхлетяла, къщата се сгромолясала и била напълно разрушена.
/Съвременен превод 2004/
А който слуша и не изпълнява, прилича на човек, който е построил къща на земята, без основа; върху която се устреми реката и тя веднага рухна; и срутването на онази къща беше голямо.
/Верен 2002/
А който слуша и не изпълнява, прилича на човек, който е построил къща на земята, без основа, върху която се устреми реката и тя веднага рухна; и срутването на онази къща беше голямо.
/Библейско общество 2000/
А който слуша и не изпълнява, прилича на човек, който е построил къща на земята, без основа; върху която се устреми реката, и на часа рухна; и срутването на оная къща беше голямо.
/Протестантски 1940/
А тоя, който слуша и не изпълнява, прилича на човек, който съгради къща на земята без основи; и когато реката напря на тая къща, тя веднага рухна, и срутването и биде голямо.
/Православен/
А който слуша и не прави, подобен е на человек който е съзидал къща на земята без основа; върх която нападна реката, и на часа падна, и стана срутяването на тази къща големо.
/Цариградски/
But he that heareth, and doeth not, is like a man that without a foundation built an house upon the earth; against which the stream did beat vehemently, and immediately it fell; and the ruin of that house was great.
/KJV/