за Христос

Прилича на човек, който, като строеше къща, направи дълбок изкоп и положи основа на скала; и когато стана наводнение, реката се устреми върху онази къща, но не можа да я поклати, защото бе здраво построена.

Слушай Лука 6:48
Лука 6:48

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 6:48

За да подчертае още по-силно важността на тази истина, Господ

разказва една история за двама строители. Обикновено значението на тази случка се свързва с евангелието: казва се, че разумният човек е онзи, който вярва в Христос и се спасява, а глупавият - който отхвърля Христос и загива. Това тълкуване, разбира се, е съвсем правилно. Но ако разгледаме притчата в светлината на контекста, ще видим, че тя съдържа един още по-дълбок смисъл.

Разумният човек е този, който идва при Христос (спасението), чува Неговите заповеди (учението) и ги изпълнява (послушанието). Той строи своя живот върху онези християнски принципи за ученичеството, за които става въпрос в тази глава. Това е единственият правилен път, който трябва да следваме, когато строим нашия живот. Тогава няма да има бури и наводнения, които да могат да помръднат къщата на нашия живот, защото тя е построена върху една непоклатима канара - Христос и Неговото учение.

Глупавият човек е онзи, който чува (наставленията), но не следва заповедите на Христос (проявява непослушание) и строи своя живот върху основа, която той смята за най-добра, като следва плътските принципи на този свят. Но когато забушуват бурите на живота, неговата къща рухва, защото е „без основа“, и бурята я помита. Душата на този човек може да бъде спасена, но животът му е загубен.

В земния си живот мъдрият човек е беден, гладен, тъжен и преследван заради Човешкия Син. Светът обикновено го смята за безумен, но Исус казва, че е разумен.

Глупавият човек е богат, земният Щ живот е пълен с разкош и празненства и славата му е голяма. Светът го смята за разумен, но Исус казва, че е безумен.

Други преводи на Лука 6:48:

Такъв човек е като строителя, който направил дълбок изкоп и положил основите върху скала. Когато станало наводнение и реката връхлетяла върху къщата, тя не помръднала, защото била здраво построена.
/Съвременен превод 2004/
Прилича на човек, който, като строеше къща, изкопа и задълбочи, и положи основата на канара; и когато стана наводнение, реката се устреми върху онази къща, но не можа да я поклати, защото тя беше основана на канара.
/Верен 2002/
Прилича на човек, който, като строеше къща, започна да копае надълбоко и положи основа на скала; и когато стана наводнение, реката се устреми върху онази къща, но не можа да я поклати, защото беше здраво построена.
/Библейско общество 2000/
Прилича на човек, който като построи къща, изкопа и задълбочи, и положи основа на канара; и когато стана наводнение, реката се устреми върху оная къща, но не можа да я поклати, защото беше здраво построена.
/Протестантски 1940/
Той прилича на човек, който гради къща и който изкопа дълбоко и тури основите върху камък; и когато стана наводнение, реката напря на тая къща и не можа да я разклати, защото бе основана върху камък.
/Православен/
Подобен е на человек що зида къща, който изкопа и задълбочи, и положи основа на камик; и когато стана наводнение, нападна реката върх онази къща, и не можа да я поклати; защото беше основана на камик.
/Цариградски/
He is like a man which built an house, and digged deep, and laid the foundation on a rock: and when the flood arose, the stream beat vehemently upon that house, and could not shake it: for it was founded upon a rock.
/KJV/