за Христос

И защо Ме призовавате: Господи, Господи!, а не вършите това, което казвам?

Слушай Лука 6:46
Лука 6:46

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 6:46

„И защо Ме зовете, Господи, Господи, и не вършите това, което казвам?“ Думата „Господ“ всъщност означава „Господар“. С нея ние казваме, че нашият Господ има пълна власт над живота ни, че ние Му принадлежим и че сме се задължили да правим това, което Той казва. Не е възможно да Го наричаме „наш Господ“, а след това да не Му се подчиняваме. И не е достатъчно да признаваме Неговото господство над нас само на думи. Истинската любов и истинската вяра означават, че ние трябва и да Му се подчиняваме. Ако ние не правим това, което Той очаква от нас, ние всъщност не Го обичаме истински и не вярваме истински в Него.

Казвате Ми „Път наш“, а не вървите по Мен,

Казвате ми „Живот наш“, а не живеете в Мен,

Казвате Ми „Господар наш“, а не слушате Мен,

Но на Моя Съд не винете Мен! Казвате Ми „Хляб наш“, а не ядете Мен,

Казвате Ми „Вяра наша“, а не вярвате в Мен,

Казвате Ми „Господ наш“, а не служите на Мен,

Но на Моя съд не винете Мен!

Джофри O’Xapa

Други преводи на Лука 6:46: