за Христос

Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася доброто; а злият човек от злото си съкровище изнася злото; защото от онова, което препълва сърцето му, говори устата му.

Слушай Лука 6:45
Лука 6:45

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 6:45

В четвъртата Си илюстрация Господ използва едно сравнение с дървото и неговите плодове. Всяко дърво ражда плодове, които могат да бъдат добри или лоши, в зависимост от неговата природа. Ние съдим за едно дърво по вида и качеството на плодовете, които то ражда. Същото се отнася и за ученичеството. Морално чистият и духовно здравият човек може да изнесе благословение на другите хора от „доброто съкровище на сърцето си“; докато човекът с нечисто сърце може да изнася само зло...

И така, от 39 до 45 ст. Господ казва на Своите ученици, че тяхното служение трябва да бъде служение на характера. Това, какъв е един човек, е много по-важно от онова, което той някога може да каже или да направи. Крайният резултат ще се определи не от онова, което сме казали или направили, а от това, което сме.

Други преводи на Лука 6:45:

От сърцето на добрия човек излиза добро, а от сърцето на злия зло. Устата говори това, с което е пълно сърцето.
/Съвременен превод 2004/
Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася доброто, а злият човек от злото (съкровище на сърцето) си изнася злото; защото от онова, което препълва сърцето му, говорят устата му.
/Верен 2002/
Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася доброто; а злият човек от злото си съкровище изнася злото; защото от онова, което препълва сърцето му, говори устата му.
/Библейско общество 2000/
Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася доброто; а злият човек от злото си съкровище изнася злото; защото от онова, което препълва сърцето му, говорят неговите уста.
/Протестантски 1940/
Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася добро, а лошият човек от лошото съкровище на сърцето си изнася лошо; защото от препълнено сърце говорят устата му.
/Православен/
Добрият человек от доброто съкровище на сърцето си износя доброто; и злият человек от злото съкровище на сърцето си износя злото; защото от препълнянето на сърцето говорят неговите уста.
/Цариградски/
A good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good; and an evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil: for of the abundance of the heart his mouth speaketh.
/KJV/