за Христос

Или как можеш да кажеш на брат си: Брате, остави ме да извадя съчицата, която е в окото ти, когато ти сам не виждаш гредата, която е в твоето око? Лицемерецо! Първо извади гредата от своето око и тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчицата, която е в окото на брат ти.

Слушай Лука 6:42
Лука 6:42

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 6:42

Тази важна истина получава още по-ярко потвърждение от сравнението със сьчицата и гредата. Веднъж един мъж вървял през хармана, където отвявали житото. Внезапно буен полъх на вятъра раздухал плявата и една мъничка съчица попаднала право в окото на мъжа. Той затъркал окото си, за да махне тресчицата, но колкото по-дълго го търкал, толкова повече го зачервявал. В този момент покрай първия човек минал друг човек и като видял бедата, предложил да му помогне. Но другият имал цяла една греда, която стърчала от окото му. Можел ли той да помогне, като едва виждал това, което вършел? Поуката е ясна. Един учител не може да говори на учениците си за техните недостатъци, ако той самият притежава същите недостатъци в много по-голяма степен и не ги вижда. Ако искаме да бъдем в помощ на другите, трябва да имаме безупречен живот. В противен случай трябва да сме готови да чуем съвета: „Лекарю, изцери първо себе си!“

Други преводи на Лука 6:42:

Нима можеш да кажеш: Братко, нека извадя тресчицата от окото ти, когато не виждаш гредата в своето? Лицемер! Първо извади гредата от собственото си око. Едва тогава ще виждаш достатъчно ясно, за да извадиш тресчицата от окото на брат си.
/Съвременен превод 2004/
Или как можеш да кажеш на брат си: Брате, остави ме да извадя съчицата, която е в окото ти, когато ти сам не виждаш гредата, която е в твоето око? Лицемерецо! Първо извади гредата от своето око и тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчицата, която е в окото на брат ти.
/Верен 2002/
Или как можеш да кажеш на брат си: Брате, остави ме да извадя съчицата, която е в окото ти, когато ти сам не виждаш гредата, която е в твоето око? Лицемерецо! Първо извади гредата от своето око и тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчицата, която е в окото на брат ти.
/Библейско общество 2000/
Или как можеш да речеш на брата си: Брате, остави ме да извадя съчицата, която е в окото ти, когато ти сам не виждаш гредата, която е в твоето око? Лицемерецо! първо извади гредата от своето око, и тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчицата, която е в братовото ти око.
/Протестантски 1940/
Или, как можеш каза на брата си: остави, брате, да извадя сламката от окото ти, когато сам не виждаш гредата в твоето око? Лицемерецо, извади първом гредата от окото си, и тогава ще видиш, как да извадиш сламката от окото на брата си.
/Православен/
Или как можеш да речеш на брата си: Брате, остави да извадя съчицата, която е в окото ти, кога ти сам не видиш гредата която е в твоето око? Лицемере! извади първом гредата из окото си, и тогаз щеш виде чисто за да извадиш съчицата която е в окото на брата ти.
/Цариградски/
Either how canst thou say to thy brother, Brother, let me pull out the mote that is in thine eye, when thou thyself beholdest not the beam that is in thine own eye? Thou hypocrite, cast out first the beam out of thine own eye, and then shalt thou see clearly to pull out the mote that is in thy brother's eye.
/KJV/