за Христос

Ученикът не е по-горен от учителя си; а всеки ученик, когато се усъвършенства, ще бъде като учителя си.

Слушай Лука 6:40
Лука 6:40

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 6:40

„Ученикът не е по-горен от учителя си, а всеки ученик, когато се усъвършенства, ще бъде като учителя си.“ Един човек не може да учи учениците си на това, което не знае, и не може да изведе учениците си на ниво, по-високо от неговото. Колкото по-дълго учениците останат със своя учител, толкова повече те ще приличат на него, като неговият собствен растеж ще образува горната граница на техния растеж. За един ученик може да се каже, че е съвършено обучен, тогава, когато достигне нивото на своя учител. Всички недостатъци в живота или познанията на учителя ще се пренесат и в живота на неговите ученици, а когато обучението свърши, нивото на учениците ще бъде като това на техния учител.

Други преводи на Лука 6:40: