за Христос

как влезе в Божия дом, взе присъствените хлябове и яде, даде и на онези, които бяха с него - а от тези хлябове не е позволено никой да яде, а само свещениците?

Слушай Лука 6:4
Лука 6:4

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 6:4

В отговор на тази критика Господ им дава пример от живота на Давид, с който иска да каже, че законът за спазването на съботата никога не е забранявал извършването на неща, свързани с необходимостта. Отхвърлени и преследвани от израилтяните, Давид и неговите сподвижници влезли в Божия дом и тъй като били много гладни, взели от обредния хляб и яли, макар че само свещениците имали право да ядат от него. В този случай Бог направил едно изключение, защото виновникът за този грях бил всъщност Израел, който отхвърлил своя цар. Законът за присъствените хлябове не е толкова строг, че да позволява дадения от Бог цар да гладува.

Случаят с Христос и Неговите ученици много прилича на случая с Давид и неговите мъже. Христос и учениците Му са гладни, фарисеите предпочитат те да гладуват, отколкото да ги видят, че берат жито 8 съботен ден. Но Човешкият Син е също и Госпо-9ар на съботата. Той е не само Законодателят, но и най-добрият Тълкувател на истинския духовен смисъл на закона, Който може да предотврати всякакви недоразумения.

Други преводи на Лука 6:4:

Давид влезе в Божия дом, взе присъствените хлябове и яде от тях, като даде и на другите с него да ядат, въпреки че законът на Моисей разрешава това само на свещениците.
/Съвременен превод 2004/
как влезе в Божия дом, взе присъствените хлябове, които не е позволено никой да яде, а само свещениците, и яде, като даде и на онези, които бяха с него?
/Верен 2002/
как влезе в Божия дом, взе присъствените хлябове и яде, даде и на онези, които бяха с него, които хлябове не е позволено никой да яде, а само свещениците?
/Библейско общество 2000/
как влезе в Божия дом, взе присътствените хлябове и яде, даде и на ония, които бяха с него, които хлябове не е позволено никой да яде, а само свещениците?
/Протестантски 1940/
Как влезе в Божия дом, взе хлябовете на предложението, що не биваше да яде никой, освен самите свещеници, и яде, и даде на ония, които бяха с него?
/Православен/
как влезе в Божия дом, и взе хлебовете на предложението и яде, и даде и на онези които беха с него, които хлебове не бе простено да ги ядат други тъкмо едните свещеници?
/Цариградски/
How he went into the house of God, and did take and eat the shewbread, and gave also to them that were with him; which it is not lawful to eat but for the priests alone?
/KJV/