за Христос

Каза им една притча: Може ли слепец да води слепеца? Няма ли да паднат и двамата в яма?

Слушай Лука 6:39
Лука 6:39

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 6:39

Току-що Господ Исус каза на Своите ученици, че те трябва да служат на хората, като им дават. Сега Той им обяснява, че степента на благословението, което те ще носят на другите хора, ще зависи от тяхното собствено духовно състояние. Един слепец не може да бъде водач на друг слепец, защото и двамата ще паднат в ямата. Тоест, ние не можем да даваме онова, което нямаме. Ако ние сме слепи за някои истини от Божието Слово, няма да можем да помогнем и на другите да прогледнат за тези истини. Ако ние сме оставили някои тъмни петна в нашия духовен живот, то със сигурност ще оставим такива тъмни петна и в живота на онези, които обучаваме.

Други преводи на Лука 6:39: