за Христос

давайте и ще ви се дава; добра мярка - натъпкана, стръскана, препълнена, ще ви дават в пазвата; защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва.

Слушай Лука 6:38
Лука 6:38

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 6:38

Любовта се вижда, когато даваме ( Йоан 3:16; Ефесяни 5:25). Християнското служение е служение, в което ние изразходваме себе си. Онези, които дават изобилно, ще получат и изобилна награда. Представете си един сеяч, който е напълнил престилката си със зърно. С колкото по-голям замах той хвърля семето, толкова по-хубаво жито ще порасне. Неговата награда ще бъде добра реколта, „натъпкана, стърсена, препълнена“, която ще му 9де „в пазухата“, т.е. в престилката. Трябва да знаем, че това е един непоклатим принцип в живота - че ние жънем това, което сме посели; че нашите постъпки се връщат отново върху нас; и че със същата мярка, с която мерим на другите, ще се отмери и на нас. Ако ние сеем материални неща, ще пожънем духовни богатства с неоценима стойност. Истина е също, че ще загубим онова, което пазим, а ще запазим онова, което дадем!

Други преводи на Лука 6:38:

Давайте и ще ви се дава. В ръцете ви ще се излее повече, отколкото можете да държите. Ще получите толкова много, че то ще прелива в скута ви. Защото каквато мярка използвате за другите, такава ще бъде използвана и за вас.
/Съвременен превод 2004/
давайте, и ще ви се дава: добра мярка, натъпкана, стърсена, препълнена ще ви дават в скута, защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва.
/Верен 2002/
давайте и ще ви се дава; добра мярка - натъпкана, изтръскана, препълнена, ще ви дават в скута; защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва.
/Библейско общество 2000/
давайте, и ще ви се дава; добра мярка, натъпкана, стърсена, препълнена ще ви дават в пазухата; защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва.
/Протестантски 1940/
давайте, и ще ви се даде: мярка добра, натъпкана, стърсена и препълнена ще изсипят в пазвата ви; защото, с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери.
/Православен/
давайте и ще ви се даде; мера добра, натъпкана, стресена, и препълнена ще ви дадат в пазухата ви; защото с истата мера с която мерите ще ви се възмери.
/Цариградски/
Give, and it shall be given unto you; good measure, pressed down, and shaken together, and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that ye mete withal it shall be measured to you again.
/KJV/