за Христос

И така, бъдете милосърдни, както и вашият Отец е милосърден.

Слушай Лука 6:36
Лука 6:36

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 6:36

Да бъдеш милосърден, означава да простиш тогава, когато имаш власт да отмъстиш. Бог Отец ни показа милост, като ни прости наказанието, което бяхме заслужили; затова сега Той иска и ние да показваме милост към другите.

Други преводи на Лука 6:36: