за Христос

Но вие обичайте неприятелите си, правете добро и давайте назаем, без да очаквате да получите нещо в замяна; и наградата ви ще бъде голяма и ще бъдете синове на Всевишния, защото Той е благ към неблагодарните и злите.

Слушай Лука 6:35
Лука 6:35

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 6:35

Затова Исус още веднъж повтаря, че ние трябва да обичаме нашите врагове, да правим добро и да даваме, без да очакваме нещо в замяна. Такова трябва да бъде поведението на християните, за да могат те с пълно право да се нарекат „чада на Всевишния“. Нека да припомним обаче, че това не е начинът, по който можем да станем синове на Всевишния, защото единственият начин да станем Божии деца е да приемем Исус Христос като Господ и Спасител ( Йоан 1:12). Но това е начинът, по който можем да покажем пред света, че ние наистина сме Божии синове, защото Божието отношение към света е такова, каквото е описано в тези стихове (27-35): Той се грижи както за благодарните и праведните, така и за неблагодарните и злите. Когато се държим като Него, ние показваме общи семейни черти и свидетелстваме, че сме били новородени от Бог.

Други преводи на Лука 6:35:

Вие обаче обичайте враговете си, правете им добро и давайте назаем, без да очаквате някаква отплата. Тогава наградата ви ще бъде голяма и вие ще бъдете деца на Всевишния. Защото Бог е добър дори към неблагодарните и злите хора.
/Съвременен превод 2004/
Но вие любете неприятелите си, правете добро и давайте назаем, без да очаквате да получите назад, и наградата ви ще бъде голяма и ще бъдете синове на Всевишния, защото Той е благ към неблагодарните и злите.
/Верен 2002/
Но вие обичайте неприятелите си, правете добро и давайте на заем, без да очаквате да получите назад; и наградата ви ще бъде голяма и ще бъдете деца на Всевишния, защото Той е благ към неблагодарните и злите.
/Библейско общество 2000/
Но вие обичайте неприятелите си, правете добро, и заемайте, без да очаквате да приемете назад; и наградата ви ще бъде голяма, и ще бъдете чада на Всевишния; защото Той е благ към неблагодарните и злите.
/Протестантски 1940/
Но вие обичайте враговете си, и правете добро, и назаем давайте, без да очаквате нещо; и ще ви бъде наградата голяма, и ще бъдете синове на Всевишния; защото Той е благ и към неблагодарните, и към злите.
/Православен/
Но вие любете враговете ваши, и добро правете, и на заем давайте без да се надеете за никое назад възприемане; и ще бъде вашата заплата много, и ще бъдете синове на Вишнаго; защото той е благ към неблагодарните и злите.
/Цариградски/
But love ye your enemies, and do good, and lend, hoping for nothing again; and your reward shall be great, and ye shall be the children of the Highest: for he is kind unto the unthankful and to the evil.
/KJV/