за Христос

И ако давате назаем само на тези, от които се надявате да получите обратно, каква благодарност ви се пада? Защото и грешниците дават назаем на грешници, за да получат обратно същото.

Слушай Лука 6:34
Лука 6:34

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 6:34

Нехристияните могат >да обичат само онези, които обичат тях самите. Това отношение е толкова естествено и толкова често срещано, че не прави никакво впечатление в света на неспасените. Много банки и Заемодатели отпускат на хората заеми, за да вземат по-късно лихви от тях. За това не е необходим небесен живот.

Други преводи на Лука 6:34:

И ако давате назаем само на онези, които очаквате да ви се издължат, нима заслужавате да ви похвалят за това? Та нали и грешниците си дават един друг назаем, като очакват заемът да им бъде върнат.
/Съвременен превод 2004/
И ако давате назаем само на тези, от които се надявате да получите обратно, каква благодарност ви се пада? Защото и грешниците дават назаем на грешни, за да получат обратно равното.
/Верен 2002/
И ако давате на заем само на тези, от които се надявате да получите обратно, каква благодарност заслужавате? Защото и грешниците дават на заем на грешници, за да получат обратно същото.
/Библейско общество 2000/
И ако заемате само на тия, от които се надявате да вземете, каква благодарност ви се пада? защото и грешни на грешни заемат, за да вземат назад равното.
/Протестантски 1940/
И ако давате заем на ония, от които се надявате да го получите назад, каква вам награда? Защото и грешниците дават заем на грешници, за да получат същото.
/Православен/
И ако давате на заем на тези от които се надеете пак да вземете, каква благодат имате? защото и грешни на грешни заемат за да вземат пак равното.
/Цариградски/
And if ye lend to them of whom ye hope to receive, what thank have ye? for sinners also lend to sinners, to receive as much again.
/KJV/