за Христос

И ако правите добро само на онези, които на вас правят добро, каква благодарност ви се пада? Защото и грешниците правят същото.

Слушай Лука 6:33
Лука 6:33

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 6:33

Нехристияните могат >да обичат само онези, които обичат тях самите. Това отношение е толкова естествено и толкова често срещано, че не прави никакво впечатление в света на неспасените. Много банки и Заемодатели отпускат на хората заеми, за да вземат по-късно лихви от тях. За това не е необходим небесен живот.

Други преводи на Лука 6:33:

Ако отвръщате с добро само на онези, които ви правят добро, нима заслужавате да ви похвалят за това? Та нали и грешниците правят същото!
/Съвременен превод 2004/
И ако правите добро само на онези, които на вас правят добро, каква благодарност ви се пада? Защото и грешниците правят същото.
/Верен 2002/
И ако правите добро само на онези, които на вас правят добро, каква благодарност заслужавате? Защото и грешниците правят същото.
/Библейско общество 2000/
И ако правите добро само на ония, които на вас правят добро, каква благодарност ви се пада? защото и грешниците правят същото,
/Протестантски 1940/
И ако правите добро на ония, които и вам правят добро, каква вам награда? Защото и грешниците правят същото.
/Православен/
И ако правите добро на онези които вам правят добро, каква благодат имате? защото и грешниците правят същото.
/Цариградски/
And if ye do good to them which do good to you, what thank have ye? for sinners also do even the same.
/KJV/