за Христос

Понеже ако обичате само онези, които обичат вас, каква благодарност ви се пада? Защото и грешниците обичат онези, които тях обичат.

Слушай Лука 6:32
Лука 6:32

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 6:32

Нехристияните могат >да обичат само онези, които обичат тях самите. Това отношение е толкова естествено и толкова често срещано, че не прави никакво впечатление в света на неспасените. Много банки и Заемодатели отпускат на хората заеми, за да вземат по-късно лихви от тях. За това не е необходим небесен живот.

Други преводи на Лука 6:32:

Ако обичате само онези, които ви обичат, нима заслужавате да ви похвалят за това? Та нали и грешниците обичат онези, които ги обичат!
/Съвременен превод 2004/
Понеже, ако любите само онези, които любят вас, каква благодарност ви се пада? Защото и грешниците любят онези, които тях любят.
/Верен 2002/
Понеже ако обичате само онези, които обичат вас, каква благодарност заслужавате? Защото и грешниците обичат онези, които тях обичат.
/Библейско общество 2000/
Понеже ако обичате само ония, които обичат вас, каква благодарност ви се пада? защото и грешниците обичат ония, които тях обичат.
/Протестантски 1940/
И ако обичате ония, които вас обичат, каква вам награда? Защото и грешниците обичат ония, които тях обичат.
/Православен/
И ако любите онези които любят вас, каква благодат имате? защото и грешниците любят любящите тех.
/Цариградски/
For if ye love them which love you, what thank have ye? for sinners also love those that love them.
/KJV/