за Христос

Любовта към враговете
(Мат. 5:38-48; 7:12)

Но на вас, които слушате, казвам: Обичайте неприятелите си, правете добро на тези, които ви мразят,

Слушай Лука 6:27
Лука 6:27

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 6:27

Сега Господ Исус разкрива на Своите ученици тайната на едно скрито оръжие от Божия арсенал -оръжието на любовта, което ще се окаже едно от най-силните оръжия в борбата за евангелизирането на света. Когато говори за любовта, Господ Исус няма предвид човешкото чувство любов. Той говори за една свръхестествена любов, която могат да познаят или изявят само онези, които се родят отново, и която е абсолютно недостижима за тези, в които не обитава Светият Дух. Един убиец също може да обича собствените си деца, но това едва ли е любовта, за която говори Исус! Тази любов е едно човешко чувство, докато любовта на Исус е нещо божествено. За първата е необходим един човешки живот, за втората е необходим един небесен живот. Първата е свързана до голяма степен с емоциите, втората е свързана с волята. Всеки човек може да обича приятелите си, но не всеки може да обича враговете си. Затова е необходима свръхестествена любов. Тази свръхестествена любов е любоВта (гр. agape), за която се говори в НЗ. Тя означава да можеш да правиш добро на тия, които те мразят; да благославяш ония, които те проклинат; да се молиш за ония, които те отвращават; и винаги и навсякъде да можеш да обърнеш и другата си буза. ф. Б. Майър пише така:

„В най-дълбокия си смисъл любовта е привилегия на християнството. Да изпитваш към враговете си същите чувства, които другите хора изпитват към своите приятели; да бъдеш освежителен дъжд и галещи слънчеви лъчи както за неправедните, така и за праведните; да служиш на ония, които те отблъскват и отвращават, така както другите се грижат за тия, които ги привличат и очароват; да бъдеш винаги един и същ, без да се поддаваш на настроения, приумици или прищевки; да можеш дълго да страдаш; да не си злопаметен; да се радваш на истината; да можеш да търпиш, да вярваш, да се надяваш и да понасяш всичко и никога да не отпадаш - ето това е лк>-бовта и тази л/обов е постижение единствено на Светия Дух. Ние не сме в състояние да я постигнем сами.“

Нищо не може да победи такаВа любов. Светът може да победи един човек, който добре познава законите на джунглата и на отмъщението; но той изобщо не знае какво да прави с човека, който отвръща на злото с добро. Такова едно „извънземно“ поведение предизвиква у него пълно объркване.

Други преводи на Лука 6:27: