за Христос

Горко на вас, когато всички човеци заговорят ласкаво за вас, защото бащите им така постъпваха с лъжепророците.

Слушай Лука 6:26
Лука 6:26

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 6:26

„Горко на вас, когато всички човеци ви захвалят.“ Защо „горко“? Защото всеобщото одобрение означава, че тези хора не живеят според Господа, нито пък са верни при проповядването на благовестието. Самата природа на благовестието предизвиква неприязън у безбожните хора. Онези, които получават аплодисменти от света, са последователи на лъжепророците от СЗ, чиито думи са гъделичкали ухото на слушателите им, говорейки им това, което са искали да чуят. Те са се интересували много повече от човешката почит, отколкото т Божията похвала.

Други преводи на Лука 6:26: