за Христос

Горко на вас, които сега сте наситени, защото скоро ще изгладнеете. Горко на вас, които сега се смеете, защото ще скърбите и ще плачете.

Слушай Лука 6:25
Лука 6:25

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 6:25

„Горко на вас, които сега сте наситени.“ Тук става въпрос за вярващи, които се хранят в скъпи ресторанти, ядат само скъпи и изтънчени ястия и не се лишават от нищо за храна. Мотото на техния живот е: „Няма нищо прекалено добро за Божиите деца!“ Господ казва, че те ще гладуват в дните, които идват, т.е. че няма да получат нищо от възнаграждението на верните и самопожертвувателни ученици.

„Горко на вас, които сега се смеете.“ Това „горко“ се изрича за онези, чийто живот представлява един непрекъснат кръговрат от развлечения, забавления и удоволствия. Те смятат, че животът е даден единствено за наслаждение и забава, и забравят напълно за безнадеждното състояние на хората извън Исус Христос. Всички тези, които се смеят сега, ще жалеят и ще плачат, когато погледнат назад и видят пропуснатите възможности и егоистичното самодоволство на изминалия си живот, а така също и собственото си духовно обедняване.

Други преводи на Лука 6:25:

Горко на вас, които сега сте сити,
защото ще гладувате.
Горко на вас, които сега се смеете,
защото ще скърбите и ще плачете.
/Съвременен превод 2004/
Горко на вас, които сега сте наситени, защото скоро ще изгладнеете. Горко на вас, които сега се смеете, защото ще жалеете и ще плачете.
/Верен 2002/
Горко на вас, които сега сте наситени, защото скоро ще изгладнеете. Горко на вас, които сега се смеете, защото ще жалите и ще плачете.
/Библейско общество 2000/
Горко на вас, които сега сте наситени; защото скоро ще изгладнеете. Горко на вас, които сега се смеете; защото ще жалеете и ще плачете.
/Протестантски 1940/
Горко вам, преситените сега, защото ще изгладнеете. Горко вам, които се смеете сега, защото ще се наскърбите и разплачете.
/Православен/
Горко на вас наситените; защото ще изгладнеете. Горко на вас които се смеете нине; защото ще жалеете и ще плачете.
/Цариградски/
Woe unto you that are full! for ye shall hunger. Woe unto you that laugh now! for ye shall mourn and weep.
/KJV/