за Христос

възрадвайте се в онзи ден и заиграйте, защото, ето, голяма е наградата ви на небесата; понеже бащите им така постъпваха с пророците.

Слушай Лука 6:23
Лука 6:23

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 6:23

Страданията заради Христос трябва да се приемат като голяма радост. От една страна, те носят голяма награда в небесата, а от друга - приобщават страдащия към верните свидетели на Исус от миналите времена.

Четирите благословения описват какъв трябва да бъде идеалният поданик на Божието царство - самопожертвувателен, въздържан, съчувствителен и издръжлив.

Други преводи на Лука 6:23:

Ликувайте, когато това стане, и скачайте от радост, защото наградата ви в небето е голяма! Та нали по същия начин предците им се отнасяха с пророците!
/Съвременен превод 2004/
Зарадвайте се в онзи ден и заиграйте, защото, ето, голяма е наградата ви на небесата; понеже така правеха бащите им на пророците.
/Верен 2002/
радвайте се в онзи ден и заиграйте, защото, ето, голяма е наградата ви на небесата; понеже бащите им така постъпваха с пророците.
/Библейско общество 2000/
възрадвайте се в оня ден и заиграйте, защото, ето, голяма е наградата ви на небесата; понеже бащите им така правеха на пророците.
/Протестантски 1940/
Възрадвайте се в оня ден и се развеселете, защото голяма е наградата ви на небесата. Тъй постъпваха техните бащи с пророците.
/Православен/
Възрадвайте се в онзи ден и възиграйте; защото, ето, заплатата ваше е много на небеса, понеже бащите им така правеха на пророците.
/Цариградски/
Rejoice ye in that day, and leap for joy: for, behold, your reward is great in heaven: for in the like manner did their fathers unto the prophets.
/KJV/