за Христос

Блажени сте, когато ви намразят човеците и когато ви отлъчват от себе си и ви оскърбяват, и отхвърлят името ви като лошо заради Човешкия Син;

Слушай Лука 6:22
Лука 6:22

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 6:22

„Блажени сте, когато ви намразят човеците и когато ви отлъчват... и ви похулят... и отхвърлят името ви като лошо.“ Това благословение не се дава на тези, които страдат поради собствените си грехове или глупост, а на онези, които са презрени, отхвърлени, опозорени и обругани заради това, че са останали Верни на Христос.

Ключът за разбирането на тези четири благословения се крие в думите „поради Човешкия Син“. Неща, които сами по себе си са проклятия, могат да станат благословения, стига хората да пожелаят доброволно да ги изтърпят заради Христос. Но причината за това трябва да бъде любовта към Христос, в противен случай повечето героични самопожертвувания не струват нищо.

Други преводи на Лука 6:22:

Благословени сте, когато хората ви ненавиждат, отлъчват от обществото, обиждат и злословят името ви заради Човешкия Син.
/Съвременен превод 2004/
Блажени сте, когато ви намразят хората и когато ви отлъчат от себе си и ви похулят, и отхвърлят името ви като лошо заради Човешкия Син.
/Верен 2002/
Блажени сте, когато ви намразят човеците и когато ви отлъчват от себе си и ви укоряват, и отхвърлят името ви като лошо заради Човешкия Син;
/Библейско общество 2000/
Блажени сте, когато ви намразят човеците, и когато ви отлъчват от себе си и ви похулят и отхвърлят името ви като лошо, поради Човешкия Син;
/Протестантски 1940/
Блажени ще бъдете, кога ви намразят човеците, кога ви отлъчат и похулят и изхвърлят името ви, като лошо, заради Сина Човечески.
/Православен/
Блажени сте когато ви възненавидят человеците, и когато ви отлъчат и похулят, и пронесат името ви като зло, поради Сина Человеческаго.
/Цариградски/
Blessed are ye, when men shall hate you, and when they shall separate you from their company, and shall reproach you, and cast out your name as evil, for the Son of man's sake.
/KJV/