за Христос

Блажени вие, които гладувате сега, защото ще се наситите. Блажени вие, които плачете сега, защото ще се засмеете.

Слушай Лука 6:21
Лука 6:21

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 6:21

„Блажени, които гладувате сега.“ Отново Господ не смята за блажени огромните множества от хора, които страдат от недохранване, а онези Свои ученици, които съзнателно избират един живот на себеотрицание, за да помогнат в облекчаването на огромните човешки нужди както в духовната, така и в материалната област. Това са хора, които предпочитат да живеят просто и икономично, вместо да рискуват да отблъснат другите хора от евангелието чрез своята разпуснатост и богатства. Цялото това себеотрицание ще бъде възнаградено в Божието царство.

„Блажени, които плачете сега.“ Исус не казва, че мъката сама по себе си е благословение: плачът на неспасените не им носи никаква утеха. Тук той говори за сълзите, които се проливат заради Неговото име, заради мъката по загубеното и загиващо човечество, заради скръбта по разединената и безсилна църква, заради всичко, което човек изстрадва в служенето си на Господ Исус. Онези, които сеят със сълзи, ще жънат с радост.

Други преводи на Лука 6:21:

Благословени сте вие, които сега сте гладни,
защото ще бъдете наситени.
Благословени сте вие, които сега плачете,
защото ще се смеете от радост.
/Съвременен превод 2004/
Блажени, които гладувате сега, защото ще се наситите. Блажени, които плачете сега, защото ще се засмеете.
/Верен 2002/
Блажени вие, които гладувате сега, защото ще се наситите. Блажени вие, които плачете сега, защото ще се смеете.
/Библейско общество 2000/
Блажени, които гладувате сега; защото ще се наситите. Блажени, които плачете сега, защото ще се разсмеете.
/Протестантски 1940/
Блажени, които гладувате сега, защото ще се наситите. Блажени, които плачете сега, защото ще се разсмеете.
/Православен/
Блажени които гладувате сега; защото ще се наситите. Блажени които плачете сега; защото ще се разсмеете.
/Цариградски/
Blessed are ye that hunger now: for ye shall be filled. Blessed are ye that weep now: for ye shall laugh.
/KJV/