за Христос

А някои от фарисеите казаха: Защо правите това, което не е позволено да се прави в събота?

Слушай Лука 6:2
Лука 6:2

Препратки:

Други преводи на Лука 6:2: