за Христос

И цялото множество се стараеше да се допре до Него, защото от Него излизаше сила и изцеляваше всички.

Слушай Лука 6:19
Лука 6:19

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 6:19

Тази беседа се различава от Проповедта на планината, описана от Матей (5-7 гл.). Другата беседа е проведена на планина, а тази - „на едно равно място“. В другата беседа има само благословения, в тази има и благословения, и „горко“-та. Съществуват и други различия - в думите, в продължителността и в главните моменти.

Забележете, че това послание за безкомпромисно ученичество е отправено не само към насъбралото се множество, но и към дванадесетте ученици. Изглежда, че винаги, когато големи множества следват Исус, Той проверява тяхната искреност, като им говори съвсем откровено. Някой беше казал, че „Христос първо засява, а след това отсяВа“.

Тук са дошли хора от цяла Юдея и Ерусалим на юг и от Тир и Сидон на северозапад. Сред тях има както юдеи, така и езичници. Болните и обсебените от духове се мъчат да се докоснат до Исус, защото знаят, че от Него изтича целителна сила.

Много е важно да се разбере, че учението на Христос е изключително революционно. Спомнете си, че Той върби по пътя за кръста, че трябва да умре, да бъде погребан, да възкръсне на третия ден и да се върне на небето. Благата вест за спасението по благодат трябва да стигне до целия свят. Избавлението на хората зависи от това, дали те ще чуят тази блага вест. Как може да бъде евангелизиран светът? Умните водачи на този свят биха решили да съберат една огромна армия, да ѝ осигурят значителни средства, да натрупат огромни хранителни запаси и да направят Всичко възможно да поддържат нейния морал и добрата ѝ репутация пред света.

Други преводи на Лука 6:19: