за Христос

И като слезе заедно с тях, Той се спря на едно равно място; спряха се там и голямо множество от учениците Му и голяма навалица от народ от цяла Юдея и Йерусалим и от крайбрежието на Тир и Сидон, които бяха дошли да Го чуят и да се изцелят от болестите си;

Слушай Лука 6:17
Лука 6:17

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 6:17

Тази беседа се различава от Проповедта на планината, описана от Матей (5-7 гл.). Другата беседа е проведена на планина, а тази - „на едно равно място“. В другата беседа има само благословения, в тази има и благословения, и „горко“-та. Съществуват и други различия - в думите, в продължителността и в главните моменти.

Забележете, че това послание за безкомпромисно ученичество е отправено не само към насъбралото се множество, но и към дванадесетте ученици. Изглежда, че винаги, когато големи множества следват Исус, Той проверява тяхната искреност, като им говори съвсем откровено. Някой беше казал, че „Христос първо засява, а след това отсяВа“.

Тук са дошли хора от цяла Юдея и Ерусалим на юг и от Тир и Сидон на северозапад. Сред тях има както юдеи, така и езичници. Болните и обсебените от духове се мъчат да се докоснат до Исус, защото знаят, че от Него изтича целителна сила.

Много е важно да се разбере, че учението на Христос е изключително революционно. Спомнете си, че Той върби по пътя за кръста, че трябва да умре, да бъде погребан, да възкръсне на третия ден и да се върне на небето. Благата вест за спасението по благодат трябва да стигне до целия свят. Избавлението на хората зависи от това, дали те ще чуят тази блага вест. Как може да бъде евангелизиран светът? Умните водачи на този свят биха решили да съберат една огромна армия, да ѝ осигурят значителни средства, да натрупат огромни хранителни запаси и да направят Всичко възможно да поддържат нейния морал и добрата ѝ репутация пред света.

Други преводи на Лука 6:17:

Исус слезе от хълма заедно с апостолите си и застана на едно равно място сред голяма група свои ученици. Там имаше и много хора от цяла Юдея, от Ерусалим и от крайбрежните градове Тир и Сидон.
/Съвременен превод 2004/
И като слезе заедно с тях, Той се спря на едно равно място. Там се спряха и мнозина от Неговите ученици, а така също и голямо множество от народа от цяла Юдея и Ерусалим, и от крайбрежието на Тир и Сидон, които бяха дошли да Го чуят и да се изцелят от болестите си;
/Верен 2002/
И като слезе заедно с тях, Той се спря на едно равно място; спряха се там и голямо множество от учениците Му и голяма навалица от народ от цяла Юдея и Йерусалим и от крайбрежието на Тир и Сидон, които бяха дошли да Го чуят и да се изцелят от болестите си;
/Библейско общество 2000/
И като слезе заедно с тях, Той се спря на едно равно място; спряха се там и голямо множество от учениците Му и голяма навалица от люде от цяла Юдея и Ерусалим и от тирското и сидонското крайморие, които бяха дошли да Го чуят и да се изцелят от болестите си;
/Протестантски 1940/
И като слезе заедно с тях, Той се спря на равно място: там бяха мнозина Негови ученици и голямо множество народ от цяла Иудея и Иерусалим и от приморските места Тирски и Сидонски, които бяха дошли да Го чуят и да се излекуват от болестите си;
/Православен/
И като слезна с тех, спре се на едно место равно; и там беха мнозина от учениците негови, и големо множество народ от всичка Юдея и Ерусалим, и от приморието Тирско и Сидонско, които беха дошли да го послушат и да се изцелят от болестите си,
/Цариградски/
And he came down with them, and stood in the plain, and the company of his disciples, and a great multitude of people out of all Judaea and Jerusalem, and from the sea coast of Tyre and Sidon, which came to hear him, and to be healed of their diseases;
/KJV/