за Христос

Исус и съботата
(Март. 12:1-8; Марк 2:23-28)

И една събота, първата след втория ден на Пасхата, като минаваше Той през нивите, учениците Му късаха класове и ядяха, като ги стриваха с ръце.

Слушай Лука 6:1
Лука 6:1

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 6:1

В този момент на вниманието на читателя се предоставят две случки, свързани с пазенето на съботния ден и показателни за растящата съпротива на религиозните водачи, която започва да приближава кулминационната си точка. Първото събитие, за което става въпрос, се случва на „втората първа събота“ (буквален превод). Това може да се обясни така: първата събота е съботата, която идва непосредствено след Пасхата. Втората е съботата след нея. И така, на втората събота след първата Господ и Неговите ученици вървят през едни ниви. Там учениците късат житни класове, оронват зърната, като ги стриват между ръцете си, и ги изяждат. Фарисеите не се възпротивяват срещу късането на класовете, защото то е разрешено от закона (Второзак. 23:35), но се опитват да обвинят учениците в нарушение на съботния ден, понеже могат да изтълкуват брането на класове като жънене, а стриването на класовете - като вършеене.

Други преводи на Лука 6:1:

Един съботен ден Исус вървеше през едни житни полета. Учениците му късаха класове, стриваха ги с длани и ядяха зърната.
/Съвременен превод 2004/
И една събота, (първата след втория ден на Пасхата), като минаваше Той през посевите, учениците Му късаха класове и ядяха, като ги стриваха с ръце.
/Верен 2002/
И една събота [първата след втория ден на Пасхата], като минаваше Той през нивите, учениците Му късаха класове и ядяха, като ги стриваха с ръце.
/Библейско общество 2000/
И една събота, [първата след втория ден на пасхата], като минаваше Той през посевите, учениците Му късаха класове и ядяха, като ги стриваха с ръце.
/Протестантски 1940/
В съботата, първа след втория ден на Пасха, случи Му се да минава през посевите, и учениците Му късаха класове и, като ги стриваха с ръце, ядяха.
/Православен/
И в първата събота след вторият ден на пасхата, минуваше той през сеидбите, и учениците му късаха класовете, и ядеха, като ги стриваха с ръце.
/Цариградски/
And it came to pass on the second sabbath after the first, that he went through the corn fields; and his disciples plucked the ears of corn, and did eat, rubbing them in their hands.
/KJV/