за Христос

Не съм дошъл да призова праведните, но грешните към покаяние.

Слушай Лука 5:32
Лука 5:32

Препратки:

Други преводи на Лука 5:32: