за Христос

Остави ни! Какво общо имаш Ти с нас, Исусе Назарянино? Нима си дошъл да ни погубиш? Познавам Те Кой си Ти - Святият на Бога.

Слушай Лука 4:34
Лука 4:34

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 4:34

Загубата, която претърпява Назарет, се превръща в придобивка за Капернаум. Хората от този град признават авторитета на Христовото учение и Го слушат с усърдие и убеденост. Пасажът от 31 до 41 ст. описва един типичен съботен ден от живота на Господ Исус. Тук Той е показан като Господар над демоните и болестите. Най-напред Исус отива в синагогата, където среща един мъж с нечист бяс. Прилагателното „нечист“ се използва много често със значението на „зъл дух“, което ще рече, че самият дух е нечист и произвежда прояви на нечистота в живота на своята жертва. Този пасаж ни показва истинската природа на състоянието на човек, обсебен от дух. Отначало се чува викът: „Нима си дошъл да ни погубиш?“, след което духът съвсем ясно показва, че много добре знае кой е Исус: Той е Светият Божий, Който ще унищожи накрая сатанинското войнство.

Други преводи на Лука 4:34: