за Христос

Духът на Господа е на Мене,
защото Ме е помазал да благовестявам на сиромасите;
пратил Ме е да проглася освобождение на пленниците
и проглеждане на слепите,
да пусна на свобода угнетените,

Слушай Лука 4:18
Лука 4:18

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 4:18

В Назарет, града на Неговото детство, Исус редовно посещава синагогата в съботния ден. Има още две неща, които Той прави редовно - моли се ( Лука 22:39) и поучава другите ( Марк 10:1). При едно от неговите посещения в синагогата Той пожелава да прочете нещо от СЗ. Те му подават свитък с предсказанието на Исая. Господ развива свитъка и прочита текста, който сега е записан в Библията в 61:1 и половината от 2 ст. и който винаги се е възприемал като описание на служението на Месията. Когато Исус казва: „Днес се изпълни това писание във вашите уши“, Той Всъщност казва съвсем ясно, че Той е Месията на Израел.

Забележете какви прогресивни цели иска да постигне Месията чрез Своята мисия. Той идва, за да разреши ужасните проблеми, които съпровождат човечеството от началото на неговото съществувание:

Проблема с бедността: „да благовестявам на сиромасите“.

Проблема с мъката: „да превържа сърцата на съкрушените“.

Проблема с робството: „да проглася освобождение на пленниците“.

Проблема със страданията: „прогледване на слепите“.

Проблема с потисничеството: „да пусна на свобода угнетените“.

С други думи, Той идва, за да прогласи благоприятната ГОСПОДНА година, да прогласи зазоряването на една нова епоха за стенещите и ридаещи тълпи от хора. Исус се представя като отговорът за разрешението на всички злини, които тормозят човечеството. И това наистина е така, независимо дали разглеждаме тези злини във физически, или в духовен смисъл. Отговорът за разрешаването на всяка злина е Христос.

Обърнете внимание на факта, че Исус завършва цитата с думите: „...да проглася благоприятната Господна година“ и не прочита останалата част от стиха: „...и деня на въздаянието от нашия Бог“. Това е така, защото целта на Неговото Първо идване е да прогласи благоприятното време на Господа. Времето, в което ние живеем, е благоприятното време на спасението по благодат. Когато дойде на земята за втори път, Господ ще провъзгласи деня на въздаянието на нашия Бог. Забележете, че за благоприятното време се говори като за година, а за времето на възмездието като за ден.

Други преводи на Лука 4:18:

Духът на Господа е върху мен, защото ме е помазал
да съобщя на бедните Благата вест.
Изпратил ме е да провъзглася
освобождение на пленниците,
проглеждане на слепите,
избавление на подтиснатите
/Съвременен превод 2004/
"Духът на Господа е на Мен, защото Ме е помазал да благовестявам на бедните; изпратил Ме е да проглася освобождение на пленниците и проглеждане на слепите, да пусна на свобода угнетените,
/Верен 2002/
"Духът на Господа е на Мен,
защото Ме е помазал да благовестявам на бедните;
пратил Ме е да проглася освобождение на пленниците
и проглеждане на слепите,
да пусна на свобода угнетените,
/Библейско общество 2000/
"Духът на Господа е на Мене,
Защото Ме е помазал да благовестявам на сиромасите;
Прати Ме да проглася освобождение на пленниците,
И прогледване на слепите,
Да пусна на свобода угнетените,
/Протестантски 1940/
"Дух Господен е върху Мене; затова Ме помаза да благовестя на бедните, прати Ме да лекувам ония, които имат сърца съкрушени, да проповядвам на пленените освобождение, на слепите прогледване, да пусна на свобода измъчените,
/Православен/
"Дух Господен е на мене, защото ме помаза да благовествувам на сиромасите; проводи ме да изцеля съкрушените сърдцем, да проповедам на пленниците освобождение и на слепите прогледване, да пусна угнетените в свобода,
/Цариградски/
The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor; he hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised,
/KJV/