за Христос

Лука 4:1-13   

1 Изкушаването на Исус в пустинята
(Мат. 4:1-11; Марк 1:12-13)

А Исус, пълен със Святия Дух, когато се върна от брега на Йордан, беше воден от Духа в пустинята четиридесет дни,
2 където беше изкушаван от дявола. И не яде нищо през тези дни; и когато изминаха те, Той огладня.
3 И дяволът Му каза: Ако си Божият Син, заповядай на този камък да стане хляб.
4 А Исус му отговори: Писано е: Не само с хляб ще живее човек, но с всяко Божие слово.
5 Тогава, като Го изведе на една висока планина и Му показа всички царства на света, в един миг време, дяволът Му каза:
6 На Тебе ще дам цялата тази власт и слава на тези царства, защото на мен е предадена и аз я давам на когото искам.
7 И така, ако ми се поклониш, всичко ще бъде Твое.
8 А Исус му отговори: Писано е: На Господа, твоя Бог, да се покланяш и само на Него да служиш.
9 Тогава Го заведе в Йерусалим, постави Го на крилото на храма и Му каза: Ако си Божий Син, хвърли се оттук долу;
10 защото е писано:
Ще заповяда на ангелите Си за Тебе да Те пазят;
11 и на ръце ще Те вдигат,
да не би да удариш о камък крака Си.
12 А Исус му отговори: Казано е: Да не изпитваш Господа, твоя Бог.
13 И като изчерпа всяко изкушение, дяволът се оттегли от Него за известно време.
Лука: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24