за Христос

Лука 3:23-38   

23 Родословието на Исус Христос
(Мат. 1:1-17)

И сам Исус беше на около тридесет години, когато започна служението Си, и както мислеха, беше син на Йосиф, който беше син на Илий.
24 А Илий - на Матат; Матат - на Левий; Левий - на Мелхий; Мелхий - на Яанай; Яанай - на Йосиф;
25 Йосиф - на Мататия; Мататия - на Амос; Амос - на Наум; Наум - на Еслий; Еслий - на Нагей;
26 Нагей - на Маат; Маат - на Мататия; Мататия - на Семеин; Семеин - на Йосех; Йосех - на Йода;
27 Йода - на Йоанан; Йоанан - на Риса; Риса - на Зоровавел; Зоровавел - на Салатиил; Салатиил - на Нирий;
28 Нирий - на Мелхий; Мелхий - на Адий; Адий - на Косам; Косам - на Елмадам; Елмадам - на Ир;
29 Ир - на Исус; Исус - на Елиезер; Елиезер - на Йорим; Йорим - на Матат; Матат - на Левий;
30 Левий - на Симеон; Симеон - на Юда; Юда - на Йосиф; Йосиф - на Йоанам; Йоанам - на Елиаким;
31 Елиаким - на Мелеа; Мелеа - на Мена; Мена - на Матат; Матат - на Натан; Натан - на Давид;
32 Давид - на Есей; Есей - на Овид; Овид - на Вооз; Вооз - на Салмон; Салмон - на Наасон;
33 Наасон - на Аминадав; Аминадав - на Арний; Арний - на Есрон; Есрон - на Фарес; Фарес - на Юда;
34 Юда - на Яков; Яков - на Исаак; Исаак - на Авраам; Авраам - на Тара; Тара - на Нахор;
35 Нахор - на Серух; Серух - на Рагав; Рагав - на Фалек; Фалек - на Евер; Евер - на Сала;
36 Сала - на Каинан; Каинан - на Арфаксад; Арфаксад - на Сим; Сим - на Ной; Ной - на Ламех;
37 Ламех - на Матусал; Матусал - на Енох; Енох - на Яред; Яред - на Малелеил; Малелеил - на Каинан;
38 Каинан - на Енос; Енос - на Сит; Сит - на Адам; Адам - на Бога.
Лука: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24