за Христос

Лука 2:8-20   

8 А на същото място имаше овчари, които живееха в полето и стояха на нощна стража около стадото си.
9 И ангел от Господа застана пред тях и Господнята слава ги осия; и те се изплашиха много.
10 Но ангелът им каза: Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци.
11 Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ.
12 И това ще ви бъде знакът - ще намерите Младенец, повит и лежащ в ясли.
13 И внезапно заедно с ангела се яви множество небесно войнство, което хвалеше Бога с думите:
14 Слава на Бога във висините.
И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение.
15 Щом ангелите си отидоха от тях на небето, овчарите си казаха един на друг: Нека отидем тогава във Витлеем, за да видим това, което е станало, както Господ ни изяви.
16 И дойдоха бързо и намериха Мария и Йосиф, и Младенеца, Който лежеше в яслите.
17 И като видяха, разказаха онова, което им беше известено за това Детенце.
18 И всички, които чуха, се учудиха на това, което овчарите им казаха.
19 А Мария пазеше всички тези думи и размишляваше за тях в сърцето си.
20 И овчарите се върнаха, като славеха и хвалеха Бога за всичко, което бяха чули и видели, според както им беше казано.
Лука: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24