за Христос

И тя, като се приближи в същия час, благодареше на Бога и говореше за Него на всички, които очакваха освобождението на Йерусалим.

Слушай Лука 2:38
Лука 2:38

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 2:38

Анна се приближава към малката групичка в момента, в който посвещават Исус на Бог и Симеон говори на Мария. Тя благодари на Господа за това, че е дал обещания Изкупител и говори за Исус на всички в Ерусалим, които са верни на Бог и очакват изкуплението си.

Други преводи на Лука 2:38:

Точно в този миг Анна се приближи и започна да благодари на Бога и да разказва за Исус на тези, които очакваха Бог да освободи Ерусалим.
/Съвременен превод 2004/
И тя, като се приближи в същия час, благодареше на Бога и говореше за Него на всички, които очакваха избавление в Ерусалим.
/Верен 2002/
И тя, като се приближи в същия час, благодареше на Бога и говореше за Него на всички, които очакваха избавлението на Йерусалим.
/Библейско общество 2000/
И тя, като се приближи в същия час, благодареше Богу и говореше за Него на всички, които ожидаха изкуплението на Ерусалим.
/Протестантски 1940/
И в това време, като се приближи, тя славеше Господа и говореше за Него на всички, които очакваха избавление в Иерусалим.
/Православен/
И тя като пристъпи в истото време славословеше Бога, и говореше за него на всички които ожидаха изкуплението в Ерусалим.
/Цариградски/
And she coming in that instant gave thanks likewise unto the Lord, and spake of him to all them that looked for redemption in Jerusalem.
/KJV/