за Христос

Имаше и една пророчица Анна, дъщеря на Фануил, от Асировото племе (тя беше в много напреднала възраст, като беше живяла с мъжа си седем години след девството си

Слушай Лука 2:36
Лука 2:36

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 2:36

Пророчицата Анна, също като Симеон, е една вярна на Бог израилтянка, която също чака идването на Месията. Тя произхожда „от Асировото племе“ (което означава щастлив, благословен). Това е едно от десетте израелски племена, поробени от асирийците пр Езекил 721 г. пр. Хр. Анна сигурно е на повече от сто години, от които само седем живее като омъжена жена, а останалите осемдесет и четири - като вдовица. Като пророчица тя без съмнение получава небесни откровения и служи като говорител на Бог. Тя присъства на всички обществени служения В храма и хвали Бог с пост и молитва ден и нощ. Напредналата ѝ Възраст не и пречи да служи на своя Господ.

Други преводи на Лука 2:36:

Имаше една пророчица Анна, дъщеря на Фануил от рода на Асир, която беше много възрастна. Тя живя със съпруга си седем години след като се омъжи,
/Съвременен превод 2004/
Имаше също и една пророчица Анна, дъщеря на Фануил, от асировото племе. Тя беше в много напреднала възраст и беше живяла с мъжа си седем години след девствеността си,
/Верен 2002/
Имаше и една пророчица Анна, дъщеря на Фануил, от Асировото племе (тя беше в много напреднала възраст, като беше живяла с мъжа си седем години след девството си
/Библейско общество 2000/
Имаше и някоя си Анна, Фануилова дъщеря, от Асировото племе, (тя беше в много напреднала възраст, като бе живяла с мъжа си седем години от девството си,
/Протестантски 1940/
Тук беше и Анна пророчица, дъщеря Фануилова, от коляно Асирово, достигнала до дълбока старост, като бе проживяла с мъжа си седем години след девството си;
/Православен/
Имаше и некоя си Анна пророчица, дъщеря Фануилева, от племето Асирово; тя беше на възраст много остарела, и живела бе с мъжа си седем години от девството си.
/Цариградски/
And there was one Anna, a prophetess, the daughter of Phanuel, of the tribe of Aser: she was of a great age, and had lived with an husband seven years from her virginity;
/KJV/