за Христос

И Симеон ги благослови и каза на майка Му Мария: Ето, това Детенце е поставено за падане и ставане на мнозина в Израел и за белег, против който ще се говори.

Слушай Лука 2:34
Лука 2:34

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 2:34

След хвалението Симеон благославя родителите на Исус и се обръща с пророчески думи към Мария. Пророчеството му се състои от четири предсказания:

1. Това Дете ще бъде съдба „за падане и ставане на мнозина в Израиля“. Надменните хора, безверниците и всички, които не желаят да се покаят, ще паднат и ще бъдат наказани. Смирените хора, които изповядат своите грехове и приемат Исус Христос, ще се издигнат и ще бъдат благословени.

2. Детето също ще бъде... „белег, против който ще се говори“. Личността на Христос е носител на едно особено значение. Сакото Му присъствие на земята представлява сериозно изобличение на греха и безчестието и изважда на показ жестоката омраза, която се крие в човешките сърца.

3. „Да! И на самата тебе меч ще. прониже душата ти.“ Тези думи на Симеон предричат мъката, която ще залее сърцето на Мария, след като види Сина си разпънат на кръст ( Йоан 19:25).

4. „...за да се открият помислите на много сърца“. Начинът, по който хората ще отговорят на Спасителя, ще изяви истинските подбуди и чувства на човека.

И така, песента на Симеон всъщност говори за спасението, изпитанието, преодоляването и изобличението.

Други преводи на Лука 2:34:

Тогава Симеон ги благослови и каза на Мария: Това дете ще бъде причина за падането и въздигането на много хора в Израел и знамение, което ще бъде отхвърлено.
/Съвременен превод 2004/
И Симеон ги благослови и каза на майка Му Мария: Ето, това Дете е поставено за падане и ставане на мнозина в Израил и за белег, против който ще се говори.
/Верен 2002/
И Симеон ги благослови и каза на майка Му Мария: Ето, това Дете е поставено за падане и ставане на мнозина в Израел и за белег, против който ще се говори.
/Библейско общество 2000/
И Симеон ги благослови, и рече на майка Му Мария: Ето, това детенце е поставено за падане и ставане на мнозина в Израиля, и за белег, против който ще се говори;
/Протестантски 1940/
И благослови ги Симеон и рече на Мария, майка Му: ето, Тоя лежи за падане и ставане на мнозина в Израиля и за предмет на противоречия, -
/Православен/
И благослови ги Симеон, и рече на майка му Мариам: Ето този лежи за падане и за възставане на мнозина в Израил, и белег за противоречие;
/Цариградски/
And Simeon blessed them, and said unto Mary his mother, Behold, this child is set for the fall and rising again of many in Israel; and for a sign which shall be spoken against;
/KJV/