за Христос

Защото очите ми видяха спасението,

Слушай Лука 2:30
Лука 2:30

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 2:30

Основният мотив на песента е следният: Господи, Ти сега ме ос-, тавяш да си отида в мир, защото аз видях Твоето спасение в Лицето на това Дете; видях обещания Изкупител, според както Ти ми обеща. Ти си Го ръкоположил да даде спасение на хората от всички поколения и класи. Той ще бъде светлината, която ще донесе откровение на езичниците (при Неговото Първо идване) и ще засияе в слава над Твоя израелски народ (при Неговото Второ идване).

След като вижда Господ Исус, Симеон вече може да умре. Ужилването на смъртта няма да му причини болка.

Други преводи на Лука 2:30: