за Христос

И по внушението на Духа той дойде в храма; и когато родителите внесоха Детенцето Исус, за да направят за Него по разпоредбата на закона,

Слушай Лука 2:27
Лука 2:27

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 2:27

Става така, че Симеон влиза в храма в същия ден, в който родителите на Исус Го посвещават на Бог. По един свръхестествен начин Симеон получава знание, че това Дете е обещаният Месия, и като взима Исус на ръце, произнася паметната песен „Сега, Владико, отпущаш слугата Си в лшр“, известна повече със заглавието Nunc Dimittis.

Други преводи на Лука 2:27:

Подбуден от Духа, Симеон отиде в храма точно когато Мария и Йосиф доведоха малкия Исус там, за да изпълнят предписанията на Моисеевия закон.
/Съвременен превод 2004/
И по внушение на Духа той дойде в храма. И когато родителите внесоха Детето Иисус, за да направят за Него според обичая на закона,
/Верен 2002/
И по внушението на Духа той дойде в храма; и когато родителите внесоха Детето Исус, за да направят за Него по обичая на закона,
/Библейско общество 2000/
И по внушението на Духа той дойде в храма; и когато родителите внесоха детенцето Исус за да сторят за Него по обичая на закона,
/Протестантски 1940/
И дойде по вдъхновение в храма. И когато родителите донесоха Младенеца Иисуса, за да извършат на Него обичая по Закона,
/Православен/
И дойде по внушението на Духа в храма; и когато родителите внесоха отрочето Исуса да сторят за него по обичаю на закона,
/Цариградски/
And he came by the Spirit into the temple: and when the parents brought in the child Jesus, to do for him after the custom of the law,
/KJV/