за Христос

На него беше открито от Святия Дух, че няма да види смърт, докато не види Господния Помазаник.

Слушай Лука 2:26
Лука 2:26

Препратки:

Други преводи на Лука 2:26: