за Христос

И, ето, имаше в Йерусалим един човек на име Симеон; и този човек беше праведен и благочестив и чакаше утехата на Израел; и Святият Дух беше на него.

Слушай Лука 2:25
Лука 2:25

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 2:25

Симеон е един от верните на Бог юдеи, който не е престанал да чака идването на Месията. Светият Дух му е открил, че той няма да умре, преди да види Господния Христос или Божия Помазаник. Тук ние виждаме, че благоволението на Господа наистина е с „ония, които Му се боят“ ( Псалми 25:14), и разбираме, че тези, които живеят в тихо и съзерцателно общение с Бог, придобиват по един тайнствен начин познание за небесните неща.

Други преводи на Лука 2:25:

В Ерусалим живееше човек на име Симеон, който беше праведен и благочестив. Той очакваше Бог да спаси Израел и Святият Дух беше с него
/Съвременен превод 2004/
А в Ерусалим имаше един човек на име Симеон. Този човек беше праведен и благочестив и чакаше Утехата на Израил, и Светият Дух беше на него.
/Верен 2002/
И ето, имаше в Йерусалим един човек на име Симеон; и този човек беше праведен и благочестив и чакаше утехата на Израел; и Святият Дух беше върху него.
/Библейско общество 2000/
И ето, имаше в Ерусалим един човек на име Симеон; и тоя човек бе праведен и благочестив, и чакаше утехата на Израиля; и Светият Дух беше в него.
/Протестантски 1940/
Тогава имаше в Иерусалим един човек, на име Симеон; и тоя човек беше праведен и благоговеен, и чакаше утехата Израилева; и Дух Светий беше върху него.
/Православен/
И, ето, имаше некой си человек в Ерусалим, на име Симеон; и този человек беше праведен и благочестив, и чакаше утешението на Израиля; и Дух Светий бе на него.
/Цариградски/
And, behold, there was a man in Jerusalem, whose name was Simeon; and the same man was just and devout, waiting for the consolation of Israel: and the Holy Ghost was upon him.
/KJV/