за Христос

(както е писано в Господния закон, че всяко първородно дете от мъжки пол ще бъде посветено на Господа)

Слушай Лука 2:23
Лука 2:23

Препратки:

Други преводи на Лука 2:23: