за Христос

След като се навършиха осем дни и трябваше да обрежат Детенцето, дадоха Му името Исус, както беше наречено от ангела, преди да е било заченато в утробата.

Слушай Лука 2:21
Лука 2:21

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 2:21

В този пасаж са описани най-малко три ритуала:

1. Най-напред се говори за обрязването на Исус, което става на осмия ден от Неговото раждане и което се прави, за да напомни за завета, който Бог е сключил с Авраам. В същия този ден, според юдейския обичай, Детето трябва да получи име и Мария и Йосиф Му дават името ИСУС според наставленията на ангела.

2. Вторият ритуал е свързан с очистването на Мария. Това става на четиридесетия ден от раждането на Исус (вж. Левит 12:1-4). Обикновено родителите принасят в жертва едно агне за всеизгаряне и един гълъб или гургулица за грях.

Но ако семейството е бедно, то може да принесе „две гургулици или две гълъбчета“ ( Левит 12:6-8). фактът, че Мария не принася агне, а две малки гълъбчета, може само да ни подскаже колко голяма е бедността на семейството, в което се ражда Исус.

Други преводи на Лука 2:21:

Когато детето навърши осем дни, то бе обрязано и го нарекоха Исус. Това име беше дадено от ангела още преди Мария да зачене.
/Съвременен превод 2004/
И когато се навършиха осем дни и трябваше да обрежат Детето, Му дадоха името Иисус, както беше наречено от ангела, преди да беше заченато в утробата.
/Верен 2002/
И като се навършиха осем дни и трябваше да обрежат Детето, дадоха Му името Исус, както беше наречено от ангела, преди да е било заченато в утробата.
/Библейско общество 2000/
И като се навършиха осем дни и трябваше да обрежат Детенцето, дадоха Му името Исус, както беше наречено от ангела преди да е било зачнато в утробата.
/Протестантски 1940/
Като се изпълниха осем дена, за да бъде обрязан Младенецът, дадоха Му името Иисус, наречено от Ангела, преда да се зачене Той в утробата.
/Православен/
И като се изпълниха осем дни за да обрежат детето, нарекоха му името Исус, нареченото от ангела преди неговото зачатие в утробата.
/Цариградски/
And when eight days were accomplished for the circumcising of the child, his name was called JESUS, which was so named of the angel before he was conceived in the womb.
/KJV/