за Христос

А Исус му отговори: Истина ти казвам днес ще бъдеш с Мене в рая.

Слушай Лука 23:43
Лука 23:43

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 23:43

Исус възнаграждава неговата Вяра с обещанието, че същия този ден те ще бъдат заедно в рая. Раят е същото нещо като третото небе ( 2Коринтяни 12:2,4), което означава мястото, където обитава Бог. „Днес“ - каква скорост! „С Мен“ - каква компания! »В рая“ - какво щастие! Чарлз Ердман пише следното:

„Тази история ни показва истината, е спасението се обуславя от покаяние вяра. Но освен това В нея се съдържат и други Важни послания. Тя показва, че спасението не зависи от каквито и да било ритуали. Този престъпник никога не е бил кръстен, нито пък е Участвал в Господната Вечеря... Наистина, той смело признава своята вяра в присъствието на една Враждебно настроена тълпа, сред която отвсякъде звучат подигравките и насмешките на началниците и войниците, но Въпреки това той е спасен, без да е изпълнил някакви официални ритуали. Освен това спасението не зависи от добрите дела... Тази случка ясно показва, че няма никакво „заспиване на душата“. Тялото може да „заспи“, но съзнанието остава да съществува и след смъртта. Виждаме също така, че няма никакво „чистилище“. От живот на грях и срам разкаяният престъпник преминава незабавно в състояние на блаженство. Освен това спасението не е всеобщо. Престъпниците са двама, но само един от тях е спасен. И последното е, че най-голямата радост след смъртта се състои в личното общение с Христос. Главното в обещанието, което Исус дава на умиращия престъпник, са думите: „ще бъдеш с Мен“. Тези думи крият тайната и за нашата благословена сигурност - че смъртта означава „да бъда с Христос“, което „би било много по-добре.

В зависимост от това, от коя страна на кръста се намира един човек, той може да отиде или в рая, или в ада. Ти от коя страна на кръста стоиш?

Други преводи на Лука 23:43: