за Христос

И хората стояха и гледаха. Още и началниците Го ругаеха, като казваха: Други е избавил; нека избави Себе Си, ако Той е Христос, Божият Избраник.

Слушай Лука 23:35
Лука 23:35

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 23:35

Началниците стоят пред кръста и се подиграват на Исус, като Го предизвикват да се спаси, ако наистина е Месия - Божият Избраник. Войниците също Му се надсмиват, като Му предлагат да пие оцет и отправят предизвикателства към Неговите способности да се спаси. Най-отгоре на кръста заковават следния надпис:

ТОЯ Е ЮДЕЙСКИЯТ ЦАР

Нека още веднъж да цитираме думите на Стюарт:

„Не можем да пропуснем да коментираме значението на факта, че надписът е бил написан на три езика -гръцки, латински и юдейски. Това без съмнение е било направено с цел всеки един от тълпата да може да го прочете, но църквата на Христос винаги е виждала в него - и то съвсем правилно - символ на вселенското господство на нейния Господар. Защото тези три езика са били най-широко разпространените световни езици и всеки един от тях е обслужвал една преобладаващи идея. Гръцкият е бил езикът на културата и знанието. Според надписа Царят в тази област е Исус. Латинският е бил езикът на закона и управлението. Там Царят също е Исус! Юдейският е. бил езикът на изявената религия.

И там Царят е Исус! Така че дори когато Исус е висял, умирайки на кръста, пак е било Вярно, че „на главата Му бяха много корони“ ( Откровение 19:12). ‘

Други преводи на Лука 23:35:

Хората стояха и гледаха, а водачите се подиграваха на Исус, като казваха: Нали спасяваше другите! Нека спаси и себе си, ако е Месията, Божият избраник!
/Съвременен превод 2004/
А народът стоеше и гледаше. Заедно с тях Му се подиграваха и началниците, като казваха: Други е избавил; нека избави Себе Си, ако Той е Христос, Божият Избраник.
/Верен 2002/
И хората стояха и гледаха. Още и началниците Го ругаеха, като казваха: Други е избавил; нека избави Себе Си, ако Той е Христос, Божият Избраник.
/Библейско общество 2000/
И людете стояха та гледаха. Още и началниците Го ругаеха, казвайки: Други е избавил; нека избави Себе Си, ако Този е Божият Христос, Неговият Избраник.
/Протестантски 1940/
А народът стоеше и гледаше. Подгавряха се заедно с народа и началниците, казвайки: други спаси, нека спаси и Себе Си, ако Този е Христос, избраникът Божий.
/Православен/
И стоеше народът та гледаше; а заедно с него и началниците ругаеха се и казваха: Други избави: да избави себе си ако е той Христос, избраният Божий.
/Цариградски/
And the people stood beholding. And the rulers also with them derided him, saying, He saved others; let him save himself, if he be Christ, the chosen of God.
/KJV/