за Христос

Исус Христос при Пилат
(Мат. 27:1-2, 11-14; Марк 15:1-5; Йоан 18:28-38)

Тогава цялото тяхно множество се вдигна и Го заведе при Пилат.

Слушай Лука 23:1
Лука 23:1

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 23:1

След процеса пред синедриона („цялото множество техни хора“) Исус е заведен на разпит при Пилат, римския управител. Религиозните водачи повдигат срещу Него три политически обвинения. Най-напред те Го обвиняват, че развращава народа, сиреч, че настройва хората срещу Рим; след това - че забранява на юдеите да плащат данъци на Кесаря; и накрая - че се е самообявил за Цар.

Други преводи на Лука 23:1: