за Христос

Тайната вечеря
(Мат. 26:17-30; Марк 14:12-16; Йоан 13:1-30)

И настана денят на безквасните хлябове, когато трябваше да жертват пасхалното агне.

Слушай Лука 22:7
Лука 22:7

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Лука 22:7

Във връзка със събитията, за които се говори в тези стихове, и тяхната последователност съществуват някои проблеми. Обикновено юдеите са чествали деня на безквасните хлябове на тринадесетия ден от месец нисан, когато всичкият заквасен хляб е трябвало да бъде изнесен от еврейските къщи. Но тук се казва, че това е денят, в който трябва да се жертва Пасхата, което ще рече, че става въпрос от четиринадесетия ден от месец нисан. Леон Мориц заедно с някои други изследователи предполага, че са съществували два календара във връзка с Пасхата - един официален и друг, който е бил спазен от Исус и другите. Ние вярваме, че описанието на събитията от последния четвъртък започва на това място и продължава до 53 ст.

Други преводи на Лука 22:7: